Prywatna Szkoła Podstawowa

Jesteśmy najlepsi!

Egzamin 8 klasy

Wszystkie osoby zdajace egzamin 8-klasisty i egzamin maturalny proszone są o systematyczne monitorowanie ewentualnych zmian i aktualizacji na stronach Centralnej Komisj Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/ i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie www.oke.krakow.pl oraz na stronach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego szczególnie w zakresie zagrożenia epidemiologicznego Covid-19.

https://www.high-endrolex.com/20