Prywatna Szkoła Podstawowa

Jesteśmy najlepsi!

Wpłaty czesnego za uczęszczanie ucznia do szkoły  należy regulować przelewem na konto:

Prywatna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
al. Dygasińskiego 5B,  30-820 Kraków

numer konta: 

 48 1020 2892 0000 5402 0678 5903

w treści przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia,  klasę do której uczęszcza, miesiąc za który jest płacone czesne, adres wpłacającego

Czesne za uczęszczanie ucznia do Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego za jeden miesiąc wynosi:

- za miesiące od października do maja:

 620 zł, gdy wpłata nastąpi do 10 dnia danego miesiąca (decyduje data wpłynięcia na konto szkoły) lub
700 zł,  gdy wpłata nastąpi po 10 dniu danego miesiąca (decyduje data wpłynięcia na konto szkoły)

- za miesiące wrzesień, czerwiec:

1240 zł, gdy wpłata nastąpi do 10 czerwca (decyduje data wpłynięcia na konto szkoły);
1400 zł, gdy wpłata nastąpi po 10 czerwca (decyduje data wpłynięcia na konto szkoły).

Dla uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole od 1.09.2021 czesne za jeden miesiąc wynosi:

- za miesiące od października do maja: 780 zł ( w wypadku wpłynięcia czesnego na konto szkoły do 10 dnia danego miesiąca)

lub 900 ( wpłata po 10 dniu danego miesiąca);

- za miesiące wrzesień, czerwiec: 1560 zł ( w wypadku wpłynięcia czesnego na konto szkoły do 10 dnia danego miesiąca)

lub 1800 zł ( wpłata po 10 dniu danego miesiąca).

Opłata rekrutacyjna przy zapisie do  Prywatnej Szkoły Podstawowej wynosi 1800 zł.

 

Pozostałe opłaty

Miesięczna opłata za udział w zajęciach pozalekcyjnych:

• 50 zł.

Miesięczna opłata za korzystanie ze świetlicy:

• przed lekcjami - 40zł,
• po lekcjach - 150 zł (zajęcia pozalekcyjne obowiązkowe, wliczone w opłatę).