Prywatna Szkoła Podstawowa

Jesteśmy najlepsi!

Wpłaty czesnego za uczęszczanie ucznia do szkoły  należy regulować przelewem na konto:

Prywatna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
al. Dygasińskiego 5B,  30-820 Kraków

numer konta: 

 48 1020 2892 0000 5402 0678 5903

w treści przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia,  klasę do której uczęszcza, miesiąc za który jest płacone czesne, opłatę za świetlicę i adres wpłacającego. W przypadku rodzeństw należy wyszczególnić kwoty za świetlicę, czesne  przypadające na poszczególne dziecko.

Czesne za uczęszczanie ucznia do Prywatnej Szkoły Podstawowej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wynika z podpisanej umowy z późniejszymi zmianami.

 

Dla uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole od 1.09.2021 czesne za jeden miesiąc wynosi:

- za miesiące od października do maja: 780 zł ( w wypadku wpłynięcia czesnego na konto szkoły do 10 dnia danego miesiąca)

lub 900 ( wpłata po 10 dniu danego miesiąca);

- za miesiące wrzesień, czerwiec: 1560 zł ( w wypadku wpłynięcia czesnego na konto szkoły do 10 dnia danego miesiąca)

lub 1800 zł ( wpłata po 10 dniu danego miesiąca).

- za lipiec i sierpień szkoła nie pobiera czesnego.

Opłata rekrutacyjna przy zapisie do  Prywatnej Szkoły Podstawowej wynosi 2000 zł.

 

Pozostałe opłaty

Miesięczna opłata za udział w zajęciach pozalekcyjnych:

• 50 zł.

Miesięczna opłata za korzystanie ze świetlicy:

• przed lekcjami - 40zł,
• po lekcjach - 170 zł

https://www.high-endrolex.com/20