Prywatna Szkoła Podstawowa

Jesteśmy najlepsi!

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna wynosi 1 800 zł.
Jest to jednorazowa opłata na przygotowanie miejsca pracy ucznia wnoszona przy zapisie do szkoły.

 

Czesne należy wpłacać na konto do 10 dnia danego miesiąca.

 

Czesne za uczęszczanie ucznia do szkoły za jeden miesiąc wynosi:


620 zł gdy wpłata nastąpi do 10 dnia danego miesiąca (decyduje data wpłynięcia na konto szkoły)*
700 zł gdy wpłata nastąpi po 10 dniu danego miesiąca (decyduje data wpłynięcia na konto szkoły)*

 

W wypadku, gdy uczeń kontynuuje naukę w szkole w następnym roku szkolnym czesne za czerwiec wynosi łącznie:


1240 zł gdy wpłata nastąpi do 16 czerwca (decyduje data wpłynięcia na konto szkoły)*
1400 zł gdy wpłata nastąpi po 16 czerwca (decyduje data wpłynięcia na konto szkoły)*

 

*chyba, że umowa w paragrafie dotyczącym wysokości czesnego stanowi inaczej


 

 

Pozostałe opłaty


Miesięczna opłata za udział w zajęciach pozalekcyjnych:

• 50 zł.

Miesięczna opłata za korzystanie ze świetlicy:

• przed lekcjami - 20zł,
• po lekcjach - 150 zł (zajęcia pozalekcyjne obowiązkowe, wliczone w opłatę).

 


 

 

Opłaty należy wpłacać przelewem na konto:

Prywatna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
al. Dygasińskiego 5B
30-820 Kraków

numer konta: 

 48 1020 2892 0000 5402 0678 5903

w treści przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, adres, klasę, czesne za który miesiąc

 

 

 

 

 

Prywatna Szkoła Podstawowa

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego                                                 

30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 5 b