Prywatna Szkoła Podstawowa

Jesteśmy najlepsi!

Bezpieczeństwo

  • szkoła bez przemocy i nałogów,
  • monitoring połączony ze specjalistyczną agencją ochrony (25 kamer nadzorujących otoczenie szkoły i korytarze),
  • opieka zdrowotna połączona z szeregiem prelekcji profilaktycznych,
  • zajęcia lekcyjne odbywają się w dwóch ogrodzonych własnych budynkach szkolnych z przylegającym terenem zielonym (ogród-sad, plac zabaw, boisko trawiaste).

 

Wychowanie

  • przyjazna atmosfera,
  • troska o kształtowanie właściwych postaw,
  • indywidualne podejście do ucznia,
  • pomoc osobom wrażliwym,
  • pedagog szkolny do dyspozycji uczniów,
  • kształcenie umiejętności samorealizacji we współczesnym świecie.
https://www.high-endrolex.com/20