Prywatna Szkoła Podstawowa

Jesteśmy najlepsi!

Dyrekcja

mgr Erika Byszewska
DYREKTOR
mgr Erika Byszewska


Jako rodzice marzymy o dobrej przyszłości dla swojego dziecka. Staramy się wypełniać obowiązki rodzicielskie, najlepiej jak potrafimy. Chcemy by otaczali go ludzie dobrzy, życzliwi i o prawym charakterze. Nadchodzi moment, gdy dziecko musi opuścić dotychczasową placówkę czasem z żalem, niekiedy z ulgą. Pojawia się ważne pytanie: gdzie, w jakim środowisku dalej będzie kontynuował naukę i kształtował swą postawę? Trzeba dokonać wyboru ..........

Czasami liczymy, że jakoś to będzie. Wybieramy najbliższą szkołę państwową, do której będą mieli prawo i obowiązek uczęszczać wszyscy uczniowie. W jednej klasie spotkają się dzieci i te grzeczne, dobre, które znamy z sąsiedztwa i te, których jako dorośli już się boimy i omijamy z daleka!

Inaczej dzieje się w szkole prywatnej. Zasadnicza różnica polega na tym, że tutaj nie muszą realizować obowiązku szkolnego wszystkie dzieci. Szkoła prywatna może wybrać tych uczniów, którzy chcą się uczyć i coś osiągnąć w przyszłości. Może otoczyć ich uwagą, opieką i serdecznością. Zapewnić bezpieczeństwo. Wydobyć najlepsze cechy i pomóc w rozwiązaniu osobistych problemów.

Taki wybór proponuje:
I Prywatne Liceum Ogólnokształcące oraz Prywatna Szkoła Podstawowa
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

Nauczyciele pracujący w szkole:

 

  Nazwisko i imię Przedmiot
1. mgr Kozankiewicz Jolanta chemia
2. mgr Gręda Marta edukacja wczesnoszkolna
3. mgr Byszewska Erika historia
4. mgr Leśniak Karolina język angielski
5. mgr Leśniewska Danuta edukacja wczesnoszkolna, WOS, WDŻ
6. mgr Knap Irena edukacja wczesnoszkolna
7. mgr Byszewski Piotr matematyka
8. mgr Rafińska Anna biologia
9. mgr Śliwa Dorota przyroda, geografia
10. mgr Krzysztyńska Justyna koło teatralne
11. mgr Zaborowska-Śmiałek Iwona plastyka
12. mgr Markowicz Krystyna matematyka
13. dr Kremiec-Błaż Marta język polski
14. mgr Janawa Jolanta informatyka, matematyka, technika
15. mgr Wiesław Wójcik fizyka
16. mgr Saletnik Konrad WF
17. mgr Dadej Bronisław EDB
18. mgr Michna Danuta język niemiecki
19. mgr Pamela Gadawska język angielski
20. mgr Małkowska Katarzyna historia, edukacja wczesnoszkolna
21. mgr Klaudiusz Bielicki religia
22. mgr Pagaczewska Anna język niemiecki
23. mgr Prokop Magdalena historia
24. mgr Walczyk Łukasz  muzyka
25. mgr Bielobradek Paulina język polski

 

 

Pracownicy administracyjni

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Pracuje w naszej szkole od:
1. Ziarek Beata Sekretarz szkoły '97
2. Pląder Pelagia woźna '90
3. Andrzej Słowik
woźny, konserwator
'17
https://www.high-endrolex.com/20