Prywatna Szkoła Podstawowa

Jesteśmy najlepsi!

Nabór

Do naszej szkoły przyjmujemy uczniów wyłącznie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej do momentu wyczerpania miejsc (tzn. obowiązuje kolejność zgłoszeń) Aby umówić się na rozmowę należy zadzwonić do sekretariatu szkoły i ustalić termin spotkania.

Rodzice uczniów zapisanych do I klasy szkoły podstawowej dostarczają  następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego przygotowania przedszkolnego + opinia pedagogiczna,
 • ksero aktu urodzenia dziecka,
 • 3 zdjęcia,
 • numer PESEL ucznia,
 • nazwa i adres szkoły rejonowej właściwej dla miejsca zameldowania ucznia,
 • karta badania rozwoju i zdrowia dziecka,
 • 35 zł na krawat szkolny.
 • dowód wpłaty wpisowego lub uzupełnienie brakującej kwoty.


Rodzice uczniów zapisanych uzupełniająco do klas II-VIII szkoły podstawowej dostarczają  następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia ostatniej klasy,
 • 3 zdjęcia,
 • numer PESEL ucznia,
 • nazwa i adres szkoły rejonowej właściwej dla miejsca zameldowania ucznia,
 • karta zdrowia dziecka,
 • 35 zł na krawat szkolny.
 • dowód wpłaty wpisowego lub uzupełnienie brakującej kwoty.

 

https://www.high-endrolex.com/20