Prywatna Szkoła Podstawowa

Jesteśmy najlepsi!

Atuty naszej szkoły:


jesteśmy najlepszą szkołą w Małopolsce
za średni wynik egzaminu kończącego naukę w szkole podstawowej:

Egzamin 8-klasisty:

•   2023  –  II miejsce w Małopolsce z matematyki i j. angielskiego
•    2022  –  I miejsce w Małopolsce
z matematyki i j. angielskiego
•    2021  –  I miejsce w Małopolsce
średni wynik z 3 egzaminów

Egzamin 6-klasisty:
•    2016  –  II miejsce w Małopolsce

•    2015  –  I miejsce w Małopolsce
•    2014  –  II miejsce w Małopolsce
•    2013  –  VI miejsce w Krakowie
•    2012  –  IV miejsce w Małopolsce
•    2011  –  I miejsce w Małopolsce
•    2009  –  I miejsce w Małopolsce

 

 • Liczni laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych, olimpiad ogólnopolskich;
 • Nauka od 8:00 na jedną zmianę;
 • 5 godzin języka angielskiego w tygodniu  (co ma widoczny wpływ na wysokie wynki egzaminacyjne);
 • 2 godziny języka niemieckiego od IV klasy;
 • Wysoki i skuteczny poziom nauczania;
 • Dwa budynki szkolne w bezpiecznej okolicy otoczone zielenią;
 • Atrakcyjne formy zajęć WF: sala gimnastyczna (2h), taniec towarzyski, doskonalenie pływania na basenie przez cały okres nauki;
 • Coroczne zielone szkoły począwszy od kl. 1
 • Ciekawe wycieczki krajowe i zagraniczne;
 • Free Wi-Fi w całym budynku (każdy uczeń dostaje prawo dostępu);
 • Przyjazna i rodzinna atmosfera;
 • W każdej pracowni tablica interaktywna lub projektor, aby nowocześnie prowadzić zajęcia;
 • Dwa teatry szkolne zdobywające wiele nagród zewnętrznych;
https://www.high-endrolex.com/20