Prywatna Szkoła Podstawowa

Jesteśmy najlepsi!

jesteśmy najlepszą szkołą w Małopolsce
za średni wynik egzaminu kończącego naukę w szkole podstawowej:

Egzamin 8-klasisty:

•   2023  –  II miejsce w Małopolsce z matematyki i j. angielskiego
•    2022  –  I miejsce w Małopolsce
z matematyki i j. angielskiego
•    2021  –  I miejsce w Małopolsce
średni wynik z 3 egzaminów

Egzamin 6-klasisty:
•    2016  –  II miejsce w Małopolsce

•    2015  –  I miejsce w Małopolsce
•    2014  –  II miejsce w Małopolsce
•    2013  –  VI miejsce w Krakowie
•    2012  –  IV miejsce w Małopolsce
•    2011  –  I miejsce w Małopolsce
•    2009  –  I miejsce w Małopolsce

 

I miejsce na Egzaminie 8-klasisty 2021 w Małopolsce
na ponad 1000 szkół podstawowych

egz2021c.jpg

Nasi uczniowie w 2021 roku na egzaminie ósmoklasisty uzyskali najlepszy średni wynik z przedmiotów egzaminacyjnych na 1058 szkół podstawowych w Małopolsce (dotyczy szkół powyżej 5 uczniów zdających egzamin)

Ponad połowa naszych uczniów osiągnęła 100% z angielskiego i 100% z matematyki.

 

Dla ciekawych arkusz wyników wszystkich szkół w Małopolsce dane OKE (pdf)

https://www.high-endrolex.com/20