Prywatna Szkoła Podstawowa

Jesteśmy najlepsi!

I miejsce na Egzaminie 8-klasisty 2021 w Małopolsce
na ponad 1000 szkół podstawowych

egz2021c.jpg

Nasi uczniowie w 2021 roku na egzaminie ósmoklasisty uzyskali najlepszy średni wynik z przedmiotów egzaminacyjnych na 1058 szkół podstawowych w Małopolsce (dotyczy szkół powyżej 5 uczniów zdających egzamin)

Ponad połowa naszych uczniów osiągnęła 100% z angielskiego i 100% z matematyki.

 

Dla ciekawych arkusz wyników wszystkich szkół w Małopolsce dane OKE (pdf)