Prywatna Szkoła Podstawowa

Jesteśmy najlepsi!

Misja szkoły

„Przyszłość - to coś, co staje się w nas dziś.”

                                                             prof. dr hab. Czesław Banach

Nasza szkoła stawia sobie za zadanie kształtowanie młodego człowieka, jego wszechstronny rozwój, wyposażanie go w wiedzę   i umiejętności, tak by w przyszłości osiągnął swój sukces jako odpowiedzialny, kreatywny i prawy Obywatel.

Wychowujemy młodzież w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji oraz poszanowania praw i godności człowieka.

Rozwijamy postawy uczestniczenia w życiu społecznym, oparte na zasadach patriotyzmu, demokracji, wolności i sprawiedliwości.

Przygotowujemy młodzież do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym naszego kraju.

Uwrażliwiamy na dobro i piękno. Kultywujemy tradycje oraz dbamy o dziedzictwo naszego regionu.

https://www.high-endrolex.com/20