Prywatna Szkoła Podstawowa

Jesteśmy najlepsi!

O czym należy pamiętać podczas egzaminu

  1. Nie wchodź na teren szkoły , jeżeli Ty lub osoba , z którą mieszkasz, jest na kwarantannie.
  2. Zachowaj co najmniej 1,5 metrowy odstęp od innych osób, kiedy jest to możliwe.
  3. Zakrywaj usta i nos, dopóki nie zajmiesz miejsca w sali egzaminacyjnej.
  4. Zakrywaj usta i nos, kiedy rozmawiasz z kolegą albo nauczycielem oraz kiedy wychodzisz z Sali egzaminacyjnej.
  5. Używaj tylko własnych przyborów do pisania i innych pomocy, np. linijki, cyrkla.
  6. Pamiętaj o dezynfekcji rąk przed skorzystaniem z materiału , sprzętu albo urządzenia, którego używają również inne osoby.
  7. Po wyjściu z Sali egzaminacyjnej idź bezpośrednio do domu. Wrażeniami po egzaminie podziel się z kolegami telefonicznie, przez komunikator albo w mediach społecznościowych.
  8. Dbaj o higienę! Myj ręce wodą z mydłem. Przestrzegaj zasad mycia i dezynfekcji rąk.
  9. Zakrywaj usta zgięciem łokcia, kiedy kichasz albo kaszlesz.
  10. Jeżeli poczujesz się źle , natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.
https://www.high-endrolex.com/20