I Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Matura

Wszystkie osoby zdajace egzamin 8-klasisty i egzamin maturalny proszone są o systematyczne monitorowanie ewentualnych zmian i aktualizacji na stronach Centralnej Komisj Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/ i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie www.oke.krakow.pl oraz na stronach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego szczególnie w zakresie zagrożenia epidemiologicznego Covid-19.

Przybory

Dyrektor l Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego informuje ,że szkoła

zapewnia podczas egzaminów maturalnych :

  • słownik ortograficzny jeden na salę (na egzaminie z j. polskiego);
  • słownik poprawnej polszczyzny jeden na salę (na egzaminie z j. polskiego);
  • wzory matematyczne;
  • wzory fizykochemiczne na egzaminy z biologii, chemii, fizyki

Pozostałe przybory zdający przynosi własne.