I Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Podręczniki 2021-22

Liceum czteroletnie (po VIII klasie)

 

Klasa I

Przedmiot

Nazwa podręcznika

 

Geografia

Oblicza geografii 1 zakres podstawowy,

Autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski

Wyd. Nowa Era

Religia

Podręcznik: „U źródeł wolności” AZ-31-01/18-KR-5/20
Autorzy: ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, E. Maniecka
Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków

Język polski

Ponad słowami. Podręcznik do j. polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony kl I część 1 i 2

Autorzy: M. Chmiel, A. Cisowska

wyd Nowa Era

Fizyka

Odkryć fizykę 1.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa

MEN 1001/1/2019

Wyd. Nowa Era

Matematyka

Podręcznik oraz Zbiór zadań do klasy1 liceów i techników 

Matematyka 1 (od roku 2019)

Autorzy: M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda

Wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

Uczniowie którzy wybiorą matematykę rozszerzoną: zakres rozszerzony. 

Pozostali: zakres podstawowy. 

Historia

zakup we wrześniu

WOS

Wiedza o społeczeństwie 1. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadpodstawowych – zakres podstawowy.

Autorzy: Zbigniew Smutek, B. Surmacz. Wyd. OPERON

Biologia

Biologia na czasie 1
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy
Nr dopuszczenia: 1006/1/2019
Autorzy: Anna Helmin, Jolanta Holeczek

EDB

" Edukacja dla Bezpieczeństwa" 

Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej

wyd. "OPERON" - 2019

autor: Barbara Boniek, Andrzej Kruczyński

Nr dopuszczenia 1007/2019

Chemia

Kl. I -  Romuald Hassa , Aleksandra Mrzigod , Janusz Mrzigod

„ To jest chemia 1”

Zakres podstawowy – chemia ogólna i nieorganiczna

Podręcznik dla Liceum ogólnokształcącego i technikum

Informatyka

Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy.

Klasa I

Autor Grażyna Koba

Nr dopuszczenia 1042/1/2019

Wydawnictwo MIGRA

J.angielski

J.niemiecki

Zakup we wrześniu

 

 

Klasa II

Przedmiot

Nazwa podręcznika

 

Geografia

„Oblicza geografii 2 szkoły ponadpodstawowe” – zakres podstawowy, wyd. Nowa Era,

autorzy: K.Widermann, R. Uliszak, T. Rachwał

Nr dop. 983/2/2020

Religia

Podręcznik do nauki religii dla II klasy liceum i technikum „Mocni nadzieją”, Red. Ks. Tadeusz Panuś, Renata Chrzanowska.

Podręcznik nr AZ-42-06/12-KR-7/13 zgodnie z programem nauczania nr AZ-4-06/12

Język polski

Język polski zakres podst awowy i rozszerzony kl. 2 LO dla absolwentów szkół podstawowych "Ponad słowami" autorzy: M. Chmiel, A. Cisowska część 1 i 2.

wyd. Nowa Era nr dopuszczenia 1014/3/2020 i 1014/4/2020

Fizyka

Fizyka.Podręcznik. Liceum i technikum kl.2 – zakres podstawowy wyd. WSiP Autorzy: Ludwik Lechman, Witold Polesiuk, Grzegorz F.Wojewoda

Nr dop. 999/2/2020

Matematyka

Podręcznik dla liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 2 dla absolwentów szkoły podstawowej. Autorzy Marcin Kurczab, Elzbieta Kurczab, Elzbieta Świda

Nr dopuszczenia 972/2/2020 wyd. PAZDRO

Zbiór zadań dla liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 2 dla absolwentów szkoły podstawowej. Autorzy Marcin Kurczab, Elzbieta Kurczab, Elzbieta Świda.

Historia

 "Poznać przeszłość 2" Podręcznik dla liceum i technikum zakres podstawowy. Wyd: Nowa Era,

autorzy: A. Kucharski, A Niewęgłowska

Nr dop. 1021/2/2020

WOS

Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy 2. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadpodstawowych – zakres podstawowy.

Autorzy: Zbigniew Smutek, B. Surmacz. Wyd. OPERON

Nr dop. 1049/2/2020

Biologia

"Biologia na czasie 2" Podręcznik dla LO i technikum zakres podstawowy

Wyd. Nowa Era, autorzy: Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Nr dop. 1006/2/2020

Podstawy przedsiębiorczości

„Krok w przedsiębiorczość” – podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla LO i technikum Autor: T. Rachwał, Z. Makieła

Wyd. Nowa Era, nr dop 1039/2020/z1

Chemia

„To jest chemia 1” - zakres podstawowy

Autorzy: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Wyd. Nowa Era, nr dop.994/1/2019 ( ten podręcznik uczniowie powinni posiadać z ub. roku )

„To jest chemia 2”- zakres podstawowy

Autorzy: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Wyd. Nowa Era

Informatyka

Informatyka dla szkół ponadpodstawowych "Teraz bajty" – zakres podstawowy klasa II

Autor: Grażyna Koba , wydawnictwo MIGRA, nr dop. 1042/2/2020

J.angielski

J.niemiecki

Zakup we wrześniu

 Klasa III

Przedmiot

Autor i tytuł

WYDAWNICTWO

Język polski

"Ponad słowami 2" cz.2   autorzy: A.Wróblewska, A.Cisowska, J.Kościerzyńska

   NOWA ERA

Religia

Mocni miłością autorzy: ks.Panuś, R.Chrzanowski

Św.Stanisław BM

Język angielski

Focus 3 + zeszyt ćwiczeń (druga edycja);   Focus 4 + zeszyt ćwiczeń (druga edycja)

PEARSON

Język niemiecki

Exakt plus 3 +zeszyt ćwiczeń autor: G.Motta

Lektor Klett

Geografia

„Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy” Autorzy: A.Dubownik, M.Świtoniak, M.Nowak, B. Szyda

Nowa Era

Matematyka

Podręcznik dla liceów i techników kl.3 Zakres podstawowy. Autorzy Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Zbiór zadań dla liceów i techników. Autorzy Marcin Kurczab, Elzbieta Kurczab, Elzbieta Świda.

PAZDRO

Matematyka

p.rozszerzony

Podręcznik dla liceów i techników kl.3 Zakres podstawowy i rozszerzony. Autorzy Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Zbiór zadań dla liceów i techników. Autorzy Marcin Kurczab, Elzbieta Kurczab, Elzbieta Świda.

PAZDRO

Biologia

p.podstawowy

Biologia na czasie 3

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Autor: Jolanta Holeczek

NOWA ERA

Biologia

p.rozszerzony

"Biologia na czasie 2"

autorzy: M.Marko-Worłowska, R.Kozin

NOWA ERA

Geografia

p.rozszerzony

„Oblicz geografii1. Podręcznikdla liceum i technikum. Zakres rozszerzony.” Autorzy: R.Malarz, M.Więckowski, P.Kroh

Nowa Era

Fizyka

Fizyka 3 kl.3. Podręcznik dla liceum i technikum zakres podstawowy.

L.Lehman, W.Polesiuk, G.F.Wojewoda

WSiP
Podstawy przedsiębiorczości

( podręcznik z drugiej klasy)

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych.

Nowa Era
Historia Podręcznik do historii dla klasy 3 liceum ogólnokształcącego, poziom podstawowy, seria " Poznać przeszłość 3", autorzy: Jarosław Kłaczków, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak, numer dopuszczenia 1021/3/2021.
Nowa Era

 

Liceum trzyletnie (po gimnazjum)

 

Klasa III

Przedmiot

Nazwa podręcznika

 

Język angielski

w zależniści od grupy: Focus 3 + zeszyt ćwiczeń (druga edycja);   Focus 4 + zeszyt ćwiczeń (druga edycja) wyd PEARSON

Język niemiecki

„Exakt fur dich 3” Wydawnictwo LektorKlett, autor: Giorgio Motta + zeszyt ćwiczeń

Język polski

„Przeszłość to dziś” – klasa III Wydawnictwo Stentor, autor: Jacek Kopciński nr dop.498/5/2014

Matematyka

Podręcznik dla liceów i techników kl. 3, Wydawnictwo Pazdro, autorzy: M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda, nr dop.412/3/2012

Zbiór zadań do liceów i techników – matematyka kl. 3, Wydawnictwo Pazdro, autorzy: M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda,

Historia i społeczeństwo

seria „Poznać przeszłość”: „Rządzący i rządzeni”, Wydawnictwo Nowa Era, autor: Iwona Janicka, nr dop. 659/2/2014; „Wojna i wojskowość” Wydawnictwo Nowa Era, autor: Jarosław Centek, nr dop. 659/3/2014

Pozostałe podręczniki w zależnosci od rozszerzenia.