I Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Wpłaty czesnego za uczęszczanie ucznia do liceum  należy regulować przelewem na konto:

I Prywatne Liceum w Krakowie 
al. Dygasińskiego 5B
30-820 Kraków
numer konta: 03 1020 2892 0000 5902 0196 8866

w treści przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia,  klasę do której uczęszcza, miesiąc za który jest płacone czesne, adres wpłacającego

 

Czesne za uczęszczanie ucznia do I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego od 1października 2021 za jeden miesiąc wynosi :

650 zł, gdy wpłata nastąpi do 10 dnia danego miesiąca (decyduje data wpłynięcia na konto szkoły)
780 zł,  gdy wpłata nastąpi po 10 dniu danego miesiąca (decyduje data wpłynięcia na konto szkoły)

W wypadku, gdy uczeń kontynuuje naukę w liceum w następnym roku szkolnym czesne za czerwiec  wynosi łącznie:

1300 zł, gdy wpłata nastąpi do 10 czerwca (decyduje data wpłynięcia na konto szkoły);
1560 zł, gdy wpłata nastąpi po 10 czerwca (decyduje data wpłynięcia na konto szkoły).

 

Dla uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole od 1.09.2021 czesne za jeden miesiąc wynosi:

- za miesiące od października do maja: 690 zł( w wypadku wpłynięcia czesnego na konto szkoły do 10 dnia danego miesiąca)

lub 862 zł( wpłata po 10 dniu danego miesiąca);

- za miesiące wrzesień, czerwiec: 1380zł ( w wypadku wpłynięcia czesnego na konto szkoły do 10 dnia danego miesiąca)

lub 1724 zł ( wpłata po 10 dniu danego miesiąca).


Opłata rekrutacyjna przy zapisie do Liceum wynosi 1200 zł.