I Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Wpłaty czesnego za uczęszczanie ucznia do liceum  należy regulować przelewem na konto:

I Prywatne Liceum w Krakowie 
al. Dygasińskiego 5B
30-820 Kraków
numer konta: 03 1020 2892 0000 5902 0196 8866

w treści przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia,  klasę do której uczęszcza, miesiąc za który jest płacone czesne, adres wpłacającego

 

I Prywatne Liceum Ogólnokształcące 

Czesne za uczęszczanie ucznia do liceum od 1 września 2019 za jeden miesiąc wynosi :

550 zł, gdy wpłata nastąpi do 10 dnia danego miesiąca (decyduje data wpłynięcia na konto szkoły)
630 zł, gdy wpłata nastąpi po 10 dniu danego miesiąca (decyduje data wpłynięcia na konto szkoły)

W wypadku, gdy uczeń kontynuuje naukę w liceum w następnym roku szkolnym czesne za czerwiec  wynosi łącznie:

1100 zł, gdy wpłata nastąpi do 16 czerwca (decyduje data wpłynięcia na konto szkoły)
1260 zł, gdy wpłata nastąpi po 16 czerwca (decyduje data wpłynięcia na konto szkoły)

 


Opłata rekrutacyjna przy zapisie do Liceum wynosi 1200zł