I Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Podręczniki 2020-21

Liceum czteroletnie (po VIII klasie)

Klasa II

Przedmiot

Nazwa podręcznika

 

Geografia

„Oblicza geografii 2 szkoły ponadpodstawowe” – zakres podstawowy, wyd. Nowa Era,

autorzy: K.Widermann, R. Uliszak, T. Rachwał

Nr dop. 983/2/2020

Religia

Podręcznik do nauki religii dla II klasy liceum i technikum „Mocni nadzieją”, Red. Ks. Tadeusz Panuś, Renata Chrzanowska.

Podręcznik nr AZ-42-06/12-KR-7/13 zgodnie z programem nauczania nr AZ-4-06/12

Język polski

Język polski zakres podst awowy i rozszerzony kl. 2 LO dla absolwentów szkół podstawowych "Ponad słowami" autorzy: M. Chmiel, A. Cisowska część 1 i 2.

wyd. Nowa Era nr dopuszczenia 1014/3/2020 i 1014/4/2020

Fizyka

Fizyka.Podręcznik. Liceum i technikum kl.2 – zakres podstawowy wyd. WSiP Autorzy: Ludwik Lechman, Witold Polesiuk, Grzegorz F.Wojewoda

Nr dop. 999/2/2020

Matematyka

Podręcznik dla liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 2 dla absolwentów szkoły podstawowej. Autorzy Marcin Kurczab, Elzbieta Kurczab, Elzbieta Świda

Nr dopuszczenia 972/2/2020 wyd. PAZDRO

Zbiór zadań dla liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 2 dla absolwentów szkoły podstawowej. Autorzy Marcin Kurczab, Elzbieta Kurczab, Elzbieta Świda.

Historia

 "Poznać przeszłość 2" Podręcznik dla liceum i technikum zakres podstawowy. Wyd: Nowa Era,

autorzy: A. Kucharski, A Niewęgłowska

Nr dop. 1021/2/2020

WOS

Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy 2. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadpodstawowych – zakres podstawowy.

Autorzy: Zbigniew Smutek, B. Surmacz. Wyd. OPERON

Nr dop. 1049/2/2020

Biologia

"Biologia na czasie 2" Podręcznik dla LO i technikum zakres podstawowy

Wyd. Nowa Era, autorzy: Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Nr dop. 1006/2/2020

Podstawy przedsiębiorczości

„Krok w przedsiębiorczość” – podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla LO i technikum Autor: T. Rachwał, Z. Makieła

Wyd. Nowa Era, nr dop 1039/2020/z1

Chemia

„To jest chemia 1” - zakres podstawowy

Autorzy: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Wyd. Nowa Era, nr dop.994/1/2019 ( ten podręcznik uczniowie powinni posiadać z ub. roku )

„To jest chemia 2”- zakres podstawowy

Autorzy: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Wyd. Nowa Era

Informatyka

Informatyka dla szkół ponadpodstawowych "Teraz bajty" – zakres podstawowy klasa II

Autor: Grażyna Koba , wydawnictwo MIGRA, nr dop. 1042/2/2020

J.angielski

J.niemiecki

Zakup we wrześniu

 

Liceum trzyletnie (po gimnazjum)

Klasa II

Przedmiot

Nazwa podręcznika

 

Geografia

Zakup podręcznika po wyborze przedmiotów rozszerzonych

Religia

Podręcznik do nauki religii dla II klasy liceum i technikum „Mocni nadzieją”, Red. Ks. Tadeusz Panuś, R.Chrzanowska.

Podręcznik nr AZ-23-06/12-KR-7/13 zgodnie z programem nauczania nr AZ-4-06/12 Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków

Język polski

„Przeszłość to dziś” – zakres podstawowy i rozszerzony kl. II cz.1

Autor: Ewa Paczoska, wyd. Stentor, nr dop.498/3/2013

Część 2 „Przeszłość to dziś” autor: Jacek Kopciński

nr dop. 498/4/2013/2016

Matematyka

Matematyka podręcznik do liceów i techników kl.2 – zakres podstawowy dla absolwentów gimnzjów

Autor:E.M Kurczab, Świda, wyd. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro , nr 412/2/2012

Do matematyki proszę zakupić zeszyt w kratkę formatu A4

Zbiór zadań : Autor:E.M Kurczab, M.Świda, wyd. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

Historia i społeczeństwo

Seria: „Poznać przeszłość”.

„Ojczysty Panteon i ojczyste spory”

Autor: Tomasz Maćkowski Wyd. Nowa Era nr dop: 659/1/2013

„Europa i świat”

Autorzy : Karol Kłodziński, Tomasz Krzemiński. Wyd. Nowa Era

nr dop. 659/4/2015

Biologia p. rozszerzony ( dla osób które wybrały to rozszerzenie)

„Biologia na czasie” Zakres rozszerzony cz. 1 Autor: Marek Guzik

Nr dop. 564/1/2012/2015

Cz. 2 Autor Franciszek Dubert Wyd. Nowa Era   nr dop.564/2/2013/2016

Chemia p. rozszerzony rozszerzony ( dla osób które wybrały to rozszerzenie)

To jest chemia - zakres rozszerzony „Chemia ogólna i nieorganiczna”

Autorzy: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło

Wyd. Nowa Era, nr dop. 528/1/2012/2015 ( uczniowie już posiadają niniejszy podręcznik z ub. roku)

J.angielski

J.niemiecki

Zakup we wrześniu

Lektury zalecane do przeczytania podczas wakacji:

Adam Mickiewicz Dziady cz. III

Adam Mickiewicz Pan Tadeusz

Bolesław Prus Lalka

Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara 

Joseph Conrad Jądro ciemności

Stanisław Wyspiański Wesele

Władysław Reymont Chłopi T 1

 

Klasa III

Przedmiot

Nazwa podręcznika

 

Język angielski

Repetytorium maturalne, Wydawnictwo Pearson, autorzy: M.Umińska, B.Hastings, D. Chandler

Język niemiecki

„Exakt fur dich 3” Wydawnictwo LektorKlett, autor: Giorgio Motta

Język polski

„Przeszłość to dziś” – klasa III Wydawnictwo Stentor, autor: Jacek Kopciński nr dop.498/5/2014

Matematyka

Podręcznik dla liceów i techników kl. 3, Wydawnictwo Pazdro, autorzy: M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda, nr dop.412/3/2012

Zbiór zadań do liceów i techników – matematyka kl. 3, Wydawnictwo Pazdro, autorzy: M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda,

Zbiór zadań maturalnych – „Matematyka 1077 zadań CKE”, opracowanie Ryszard Pagacz

Historia i społeczeństwo

seria „Poznać przeszłość”: „Rządzący i rządzeni”, Wydawnictwo Nowa Era, autor: Iwona Janicka, nr dop. 659/2/2014; „Wojna i wojskowość” Wydawnictwo Nowa Era, autor: Jarosław Centek, nr dop. 659/3/2014

Pozostałe podręczniki w zależnosci od rozszerzenia.