I Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Nabór

Do naszych szkół przyjmujemy uczniów wyłącznie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej do momentu wyczerpania miejsc (tzn. obowiązuje kolejność zgłoszeń).

Uczniowie zapisani do liceum dostarczają następujące dokumenty:

Liceum

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • wyniki egzaminu 8-klasisty
 • karta zdrowia
 • Numer PESEL ucznia
 • 3 zdjęcia
 • 40zł na krawat szkolny
 • należy okazać dowód wpłaty wpisowego lub uzupełnić brakującą kwotę
 • W liceum planujemy klasy: teatralną, ogólną i biologiczno-chemiczną (uczeń może sam wybrać dowolne rozszerzenie i w trakcie nauki w liceum zmienić je na inne)
 • Prowadzimy przyjęcia do liceum do wyczerpania miejsc wyłącznie na podstawie rozmowy z uczniem
 • Dla uczniów spoza Krakowa istnieje możliwość zakwaterowania w internacie (3 razy dziennie wyżywienie, opieka pedagoga 24 godziny na dobę)

Nauka

 • Język angielski (5-6 godzin w tym 1h konwersacji) i niemiecki (2 godziny) w grupach według stopnia zaawansowania
 • Informatyka i internet: jeden komputer na jednego ucznia (podział na grupy według stopnia zaawansowania)
 • WF: basen, samoobrona, sala gimnastyczna, aerobik, taniec, strzelnica

Wychowawnie

 • Liczne zajęcia pozalekcyjne
 • Przyjazna atmosfera
 • Troska o kształtowanie właściwych postaw
 • Indywidualne podejście do ucznia

Bezpieczeństwo

 • Szkoła bez przemocy i nałogów
 • Monitoring połączony ze specjalistyczną agencją ochrony (25 kamer nadzorujących otoczenie szkoły i korytarze)
 • Codzienny 8-godzinny nadzór pedagoga szkolnego
 • Opieka zdrowotna