I Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Bezpieczeństwo

 • szkoła bez przemocy i nałogów,
 • monitoring połączony ze specjalistyczną agencją ochrony (kamery nadzorujące otoczenie szkoły i korytarze),
 • opieka zdrowotna połączona z szeregiem prelekcji profilaktycznych,
 • zajęcia lekcyjne odbywają się w dwóch ogrodzonych własnych budynkach szkolnych z przylegającym terenem zielonym (ogród-sad, boisko trawiaste).

 

Wychowanie

 • przyjazna atmosfera,
 • troska o kształtowanie właściwych postaw,
 • indywidualne podejście do ucznia,
 • pomoc osobom wrażliwym,
 • pedagog szkolny do dyspozycji uczniów przez 8 godzin od poniedziałku do piątku,
 • kształcenie umiejętności samorealizacji we współczesnym świecie,
 • dla uczniów zamiejscowych możliwość zakwaterowania w internacie.