I Prywatne Liceum Ogólnokształcące

O szkole - I Prywatne Liceum Ogólnokształcące

I Prywatne Liceum Ogólnokształcące jest najstarszą prywatną, świecką szkołą średnią w Krakowie. Rozpoczęło działalność 1 września 1990 roku na fali przemian społecznych, które objęły nasz kraj po 1989 roku.
W 1993 roku społeczność szkolna wybrała na patrona Marszałka Józefa Piłsudskiego, dla którego celem najwyższym była niepodległość Polski.
Szkołę ukończyło 28 roczników absolwentów.
O skuteczności nauczania najlepiej świadczy fakt, że nową maturę w latach 2005-2021 zdało 100% uczniów. Szkoła dobrze przygotowuje do dorosłego życia. wśród naszych absolwentów są m.in.: prawnicy, lekarze, ekonomiści, pracownicy naukowi, działacze społeczni np. radni Miasta Krakowa oraz znani sportowcy. Natomiast o przyjemnej atmosferze, skuteczności nauczania i dobrych wspomnieniach dobitnie świadczą nasi wychowankowie zapisujący swe dzieci do naszych szkół.