I Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Dyrekcja

mgr Erika Byszewska
DYREKTOR
mgr Erika Byszewska


Jako rodzice marzymy o dobrej przyszłości dla swojego dziecka. Staramy się wypełniać obowiązki rodzicielskie, najlepiej jak potrafimy. Chcemy by otaczali go ludzie dobrzy, życzliwi i o prawym charakterze. Nadchodzi moment, gdy uczeń musi opuścić dotychczasową szkołę czasem z żalem, niekiedy z ulgą. Pojawia się ważne pytanie: gdzie, w jakim środowisku dalej będzie kontynuował naukę i kształtował swą postawę? Trzeba dokonać wyboru ..........

Czasami liczymy, że jakoś to będzie. Wybieramy najbliższą szkołę państwową, do której będą mieli prawo i obowiązek uczęszczać wszyscy uczniowie. W jednej klasie spotkają się dzieci i te grzeczne, dobre, które znamy z sąsiedztwa i te, których jako dorośli już się boimy i omijamy z daleka!

Inaczej dzieje się w szkole prywatnej. Zasadnicza różnica polega na tym, że tutaj nie muszą realizować obowiązku szkolnego wszystkie dzieci. Szkoła prywatna może wybrać tych uczniów, którzy chcą się uczyć i coś osiągnąć w przyszłości. Może otoczyć ich uwagą, opieką i serdecznością. Zapewnić bezpieczeństwo. Wydobyć najlepsze cechy i pomóc w rozwiązaniu osobistych problemów.

Taki wybór proponuje:
I Prywatne Liceum Ogólnokształcące oraz Prywatna Szkoła Podstawowa
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego


Nauczyciele uczący w liceum:

 L.p.   Nazwisko i imię Uczy w naszej szkole od: Przedmiot
1. mgr Byszewska Erika 1990 historia
2. mgr Rafińska Anna 1992 biologia
3. mgr Tomczyk Barbara 1995 podstawy przedsiębiorczości
4. mgr Krzysztyńska Justyna 1997 j. polski, teatr SIGNUM
5. mgr Pagaczewska-Białczyńska Anna 1997 j. niemiecki, psycholog
6. mgr Dadej Bronisław 2004 edukacja dla bezp.
7. mgr Prokop Magdalena 1999 historia, historia i teraźniejszość
8. mgr Zaborowska-Śmiałek Iwona 2022 plastyka
9. mgr Leśniewska Danuta 2014 WOS, WDŻ
10. mgr Wójcik Wiesław 2017 fizyka
11. mgr Dziadosz Elżbieta 2017 matematyka
12. mgr Dadej Leńczowska Anna 2017 j. angielski
13. mgr Śliwa Dorota 2009 geografia
14. mgr Janawa Jolanta 2006 informatyka
15. mgr Michna Danuta 2020 j. niemiecki
16. mgr Gadawska Pamela 2017 j. angielski
17. mgr Kozankiewicz Jolanta 2020 chemia
18. mgr Klaudiusz Bielicki 2017 religia
19. mgr Markowicz Krystyna 2007 matematyka

 

Pracownicy administracyjni

L.p. Nazwisko i imię Pracuje w naszej szkole od: Funkcja
1. Ziarek Beata 1997 Sekretarz szkoły
2. Pląder Pelagia 1990 woźna
3. Słowik Andrzej 2016 konserwator, woźny