I Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Dyrekcja

mgr Erika Byszewska
DYREKTOR
mgr Erika Byszewska


Jako rodzice marzymy o dobrej przyszłości dla swojego dziecka. Staramy się wypełniać obowiązki rodzicielskie, najlepiej jak potrafimy. Chcemy by otaczali go ludzie dobrzy, życzliwi i o prawym charakterze. Nadchodzi moment, gdy uczeń musi opuścić dotychczasową szkołę czasem z żalem, niekiedy z ulgą. Pojawia się ważne pytanie: gdzie, w jakim środowisku dalej będzie kontynuował naukę i kształtował swą postawę? Trzeba dokonać wyboru ..........

Czasami liczymy, że jakoś to będzie. Wybieramy najbliższą szkołę państwową, do której będą mieli prawo i obowiązek uczęszczać wszyscy uczniowie. W jednej klasie spotkają się dzieci i te grzeczne, dobre, które znamy z sąsiedztwa i te, których jako dorośli już się boimy i omijamy z daleka!

Inaczej dzieje się w szkole prywatnej. Zasadnicza różnica polega na tym, że tutaj nie muszą realizować obowiązku szkolnego wszystkie dzieci. Szkoła prywatna może wybrać tych uczniów, którzy chcą się uczyć i coś osiągnąć w przyszłości. Może otoczyć ich uwagą, opieką i serdecznością. Zapewnić bezpieczeństwo. Wydobyć najlepsze cechy i pomóc w rozwiązaniu osobistych problemów.

Taki wybór proponuje:
I Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Gimnazjum Nr 1 oraz Prywatna Szkoła Podstawowa
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego


Nauczyciele uczący w gimnazjum i liceum:

 L.p.   Nazwisko i imię Uczy w naszej szkole od: Przedmiot
1. mgr Byszewska Erika 1990 historia
2. mgr inż. Jaglarz Zbigniew 1990 fizyka
3. mgr Odrowąż-Wysocka Lucyna 1991 j. angielski
4. mgr Rafińska Anna 1992 biologia
5. dr Polaczek-Piasecka Elżbieta 1993 chemia
6. mgr Tomczyk Barbara 1995 fizyka, technika
7. mgr Krzysztyńska Justyna 1997 j. polski, teatr SIGNUM
8. mgr Pagaczewska-Białczyńska Anna 1997 j. niemiecki, psycholog
9. mgr Słapek Iwona 1997 biologia, podstawy przedsiębiorczości
10. mgr Smoter Teresa 1998 matematyka
11. mgr Prokop Magdalena 1999 historia, WOS
12. mgr Dadej Leńczowska Anna 2017 j. angielski
13. mgr Sokołowska Hanna 2001 j. angielski
14. mgr Czajkowska Beata 2015 plastyka, zaj. artystyczne
15. mgr Szczepańska Anna 2002 j. niemiecki
16. mgr Gadawska Pamela 2017 j. angielski
17. mgr Huptyś Zbigniew 2002 muzyka, zaj. artystyczne
18. mgr Januszek Anita 2004 j. polski
19. mgr Dadej Bronisław 2004 edukacja dla bezp.
20. mgr Janawa Jolanta 2006 informatyka
21. mgr Markowicz Krystyna 2007 matematyka
22. mgr Ryba Bożena 2007 chemia
23. mgr Śliwa Dorota 2009 geografia
24. mgr Klaudiusz Bielicki 2017 religia
25. mgr Kremiec-Błaż Marta 2016 język polski

 

Pracownicy administracyjni

L.p. Nazwisko i imię Pracuje w naszej szkole od: Funkcja
1. Ziarek Beata 1997 Sekretarz szkoły
2. Pląder Pelagia 1990 woźna
3. Niećwieja Łucja 2010 woźna