I Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Koła zainteresowań

teatr szkolny:
 • spektakle autorskie
 • comiesięczne wyjścia do teatru
 • udział w festiwalach teatralnych
 • warsztaty sceniczne
  • choreografia, ruch sceniczny
  • środki wyrazu artystycznego
  • praca z rekwizytem
  • improwizacja
  • emisja głosu, dykcja, wokal
  • interpretacja prozy i wiersza
  • projektowanie scenografii
liczne koła zainteresowań:
 • matematyczne
 • fizyczne
 • chemiczne
 • astronomiczne
 • informatyczne
 • plastyczno - techniczne
 • fotograficzne

Studio Teatralne "Signum"

Signum

Studio Teatralne Signum, działające przy I Prywatnym Liceum im. J. Piłsudskiego w Krakowie, zostało założone w 1997 roku przez mgr Justynę Krzysztyńską, polonistę i instruktora teatralnego.
Zespół realizuje zarówno programy o charakterze patriotycznym czy okolicznościowym, jak i nastrojowe widowiska poetyckie przy świecach, sceniczne formy taneczno-wokalne, wizyjne spektakle muzyczne oraz kabarety.
Wspaniała, radosna atmosfera współpracy niwelująca bariery klas czy różnice wieku sprzyja rozwojowi teatralnej kreatywności, poczucia odpowiedzialności i zacieśnieniu przyjacielskich więzów.

warsztaty:

 • literackie, ( udział w konkursach poetyckich)
 • dyskusyjny klub filmowy
 • technika video
 • autokreatywności