Prywatna Szkoła Podstawowa

Jesteśmy najlepsi!

 

2021.05.11 Nauczanie hybrydowe

.

 

Nauczanie hybrydowe w dniach 17 – 28 maja 2021

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 29.04.2021 w dniach 17 – 28 maja 2021 uczniowie klas 4 – 8 i liceum zostają objęci nauczaniem hybrydowym, które polega na tym, że :

„nie więcej niż 50% uczniów realizuje zajęcia w szkole oraz co najmniej 50% uczniów realizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”

 

W naszej szkole stacjonarnie czyli w budynku szkolnym (poza kl. 1–3) uczyć się będą klasy :

- w tygodniu 17 – 21 maja - 6B , 7A , 7B , 8A

- w tygodniu 24 – 28 maja - 4A , 5A , 6A , 8A

 

Pozostałe klasy uczyć się będą zdalnie.

Od 31 maja 2021, o ile rząd nie podejmie innych decyzji - wszyscy uczniowie będą się uczyć stacjonarnie.

Przypominamy o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego:

  1. Do szkoły przychodzi uczeń zdrowy , bez objawów chorobowych i nikt z jego najbliższych nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji.
  2. Należy zakrywać usta i nos maseczką korzystając ze wszystkich przestrzeni wspólnych. Dopiero po zajęciu miejsca w ławce szkolnej uczeń może zdjąć maseczkę.
  3. Należy nosić maseczkę podczas rozmowy z kolegami lub nauczycielami.
  4. Należy używać tylko własnych przyborów do pisania i innych pomocy, np. linijki, cyrkla.
  5. Należy pamiętać o dezynfekcji rąk przed wejściem do szkoły i po skorzystaniu z ubikacji oraz przestrzegać zasad mycia i dezynfekcji rąk.
  6. W przypadku złego samopoczucia uczeń powinien o tym fakcie natychmiast poinformować nauczyciela.

 

 

 

 

 

Wspierane przez iCagenda