Prywatna Szkoła Podstawowa

Jesteśmy najlepsi!

Prywatna Szkoła Podstawowa
im. Marszałka J. Piłsudskiego

 

najlepszą szkołą w Małopolsce
za średni wynik sprawdzianu szóstoklasisty:

•    2015  –  I miejsce w Małopolsce
•    2014  –  II miejsce w Małopolsce
•    2013  –  VI miejsce w Krakowie
•    2012  –  IV miejsce w Małopolsce
•    2011  –  I miejsce w Małopolsce
•    2009  –  I miejsce w Małopolsce

 


 

Mamy I miejsce w Małopolsce w 2015!

Nasza szkoła zajęła I miejsce w Małopolsce wśród wszystkich szkół mających więcej niż 2 uczniów w klasie VI.

Gratulujemy zdającym!

  Punkty  % pkt
 Nasza szkoła 38,5 94,4%
 Kraków 31,4 76,6%
 Województwo 28,5 69,5%

 


 

Mamy II miejsce w Małopolsce w 2014!

Nasza szkoła zajęła II miejsce w rankingu "Najlepszych szkół Małopolski" zestawionym na podstawie wyników sprawdzianu szóstoklasisty.

Ciekawostka: Każdy uczeń w naszej szkole miał wynik wyższy od średniego wyniku w województwie.


Gratulujemy zdającym!

  Punkty % pkt
Nasza szkoła 35,7 89,2%
Kraków  30,0 75,0%
Województwo 26,8 67,0%
Kraj 25,8 64,5%